Healthcare

ALLERGY SCREENING

การตรวจภูมิแพ้

การแพ้อาหารเป็นกลไกอย่างหนึ่งของระบบภูมิต้านทาน โดยปฏิกิริยาที่มีต่ออาหารที่แพ้นั้นเกิดได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การย่อยอาหารบางชนิดไม่ได้ (Food Intolerance)
เช่น ย่อยนมไม่ได้ ถ้ารับประทานแล้วจะเกิดอาการท้องอืด ปวดท้อง ท้องเสีย การตรวจดูได้จากปฏิกิริยาที่เกิดหลังรับประทานอาหาร ไม่มี Test ตรวจ

2. การแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน (Food Allergy)
เกิดหลังจากรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วร่างกายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงสร้างภูมิต้านทานชนิด อี (Immunoglobulin E: IgE) ออกมา และจะแสดงปฏิกิริยาเมื่อมีการรับประทานอาหารชนิดนั้นเข้าไปอีกครั้ง โดยอาหารนั้นจะไปกระตุ้น IgE ให้หลั่งสารเคมี เช่น ฮีสตามีน ที่ทำให้เกิดอาการแพ้แสดงออกมาในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความสามารถในการสร้างแอนติบอดี้ชนิด IgE นั้น อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ 1. สาเหตุจากพันธุกรรม 2. ปัจจัยทางสรีระและสุขภาพในขณะที่รับประทานอาหารชนิดนั้น นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากการออกกำลังกายหลังจากเพิ่งรับประทานอาหาร เพราะร่างกายจะถูกกระตุ้นมากขึ้นจากการออกกำลังกาย ดังนั้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ผู้ที่มีการแพ้แบบเฉียบพลันมักมีอาการมาตั้งแต่เด็กๆ อาการเกิดขึ้นรวดเร็วภายใน 30 นาที – 1 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหาร และอาจรุนแรงถึงชีวิต การแพ้จะเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตเมื่อรับประทานอาหารที่แพ้ อาหารที่พบบ่อยว่าทำให้เกิดอาการแพ้อย่างเฉียบพลัน เช่น อาหารทะเล นม และถั่ว เป็นต้น หลังรับประทานไปแล้วอาจจะเกิดอาการตาบวม ปากบวม คันคอ ปากและจมูก ผื่นลมพิษพุพอง หลอดลมตีบ ไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน หมดสติ เป็นต้น หากพบผู้เกิดอาการเช่นนี้ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะอาจเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ การตรวจใช้วิธีนำสารที่สงสัยว่าจะแพ้สะกิดผิวหนัง (Pin Prick Test) หรือการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจภูมิแพ้ที่เกิดจากแอนติบอดี้ชนิด IgE ต่ออาหารที่สงสัย

3. เกิดจากการแพ้อาหารแฝง (Delayed Food Sensitivity หรือ IgG Food Sensitivity)
อย่างไรก็ดี คนส่วนใหญ่ชินกับการเรียกการแพ้อาหารแฝงนี้ว่า Food Intolerance การแพ้อาหารแฝงชนิดนี้เพิ่งจะมาพบมากในปัจจุบันที่มีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมากขึ้นร่วมกับมลพิษต่างๆ ที่เรารับเข้ามาจากทางเดินอาหาร ผนังทางเดินอาหารที่อ่อนแอของคนในยุคปัจจุบันทำให้โปรตีนที่ย่อยไม่สมบูรณ์กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ซึ่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดี้ IgG พร้อมกับคอมพลิเมนต์ (Complement C3) หากรับประทานอาหารนั้นเป็นประจำจะเกิดการสะสมของสารเชิงซ้อนทางอิมมูน (Immune Complex) ไปสะสมตามอวัยวะต่างๆ ก่อให้เกิดการอักเสบและความผิดปกติที่อวัยวะนั้นๆ ซึ่งกระบวนการอาจจะใช้เวลาตั้งแต่ 4-72 ชั่วโมง จึงเป็นที่มาของคำว่า “แฝง” หรือ “hidden” หรือ “delayed”

 

การแพ้อาหารแบบแอบแฝง (IgG) ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

 • ไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง
 • ภาวะสมาธิสั้น
 • ภาวะซึมเศร้า
 • ปัญหาการนอนหลับ
 • คัดจมูก น้ำมูกไหลเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ผื่นลมพิษเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • สิวเรื้อรังรักษาไม่หาย
 • ท้องผูกเรื้อรัง จุก เสียด แน่นท้อง
 • ท้องเสีย ลำไส้ระคายเคือง (IBS) ลำไส้อักเสบ (Crohn’s Disease) ลำไส้แปรปรวน
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • น้ำหนักขึ้นง่าย ลดน้ำหนักยาก
 • โรคภูมิแพ้ตนเอง (SLE)
 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

การดูแลตัวเองหลังตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

 1. การงดอาหารที่ตรวจพบว่าแพ้ (Elimination)
  หลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้อย่างน้อย 6 สัปดาห์หรือตามที่แนะนำในรายงานผลตรวจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปฏิกิริยาที่ตรวจพบ
 2. การเริ่มกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ (Challenge)
  หลังจากงดไปตามระยะเวลาที่แนะนำแล้ว ผู้ที่แพ้อาหารแฝงสามารถกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ได้ โดยให้ทดลองรับประทานในปริมาณน้อยๆ ก่อน หากแน่ใจว่าไม่แสดงอาการแล้วจึงสามารถรับประทานต่อได้
 3. การหมุนเวียนอาหารที่รับประทาน (Rotation)
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพ้อาหารขึ้นอีก จึงไม่ควรรับประทานอาหารชนิดใดซ้ำๆ อย่างน้อยควรเว้นทุกๆ 4 วันจึงจะกลับมารับประทานอาหารชนิดเดิม

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน 40 ชนิด

โปรแกรมนี้เป็นการตรวจภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน (Specific IgE) ทำให้ผู้รับการตรวจทราบการแพ้เฉียบพลันต่อสารก่อภูมิแพ้ 40 ชนิด จำแนกเป็นกลุ่มอาหาร 20 ชนิด (Food Allergy) และกลุ่มสิ่งแวดล้อม 20 ชนิด (Inhalation Allergy) ทราบผลตรวจภายใน 4 วัน ในการตรวจชนิดนี้ ผู้รับการตรวจไม่จำเป็นต้องงดยาแก้แพ้ชนิด Anti-Histamine

วิธีตรวจ
ด้วยการเจาะเลือดเพียง 5 cc. นำไปตรวจในห้องปฏิบัติการโดยใช้หลักการ ImmunoBlot (Blot Elisa) ที่มีความไวและความจำเพาะสูง (High Sensitive and High Specificity : 85-99% Correlation Compared with SPT, ImmunoCAP) การตรวจสารก่อภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้สามารถบ่งชี้ถึงการเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มของสารก่อภูมิแพ้กลุ่มอาหารและกลุ่มสิ่งแวดล้อมได้ (Cross-reactive Carbohydrate Determinant: CCD Marker) และแปลผลอ้างอิงตามมาตรฐาน RAST/EAST Class (Reportable to Class 0-6) และสามารถรายงานผลเชิงปริมาณได้ (kU/I)

รายการตรวจภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน 40 ชนิด

สิ่งแวดล้อม 20 ชนิด
1. ต้นไม้ผสม (ต้นเมลาลิกา,สนทะเล, กระถินณรงค์, ยูคาลิปตัส, ต้นหลิว)
2. กระถินณรงค์
3. ปาล์มน้ำมัน
4. ยาง
5. หญ้าผสม (สวีทเวอนัล, หญ้าแพรก, ทิโมที,หญ้าไรย์)
6. ไรฝุ่นผสม Der p,Der f
7. แมลงสาบ สายพันธุ์เยอรมัน
8. นุ่น
9. รังแค ขน น้ำลายแมว
10. รังแค ขน น้ำลายสุนัข
11. ขนนก (นกแก้ว, นกฟินซ์, นกขมิ้น)
12. เยื่อบุผิวหนังหนูตะเภา
13. เยื่อบุผิวหนังหนูบ้าน
14. เยื่อบุผิวหนังกระต่าย
15. เยื่อบุผิวหนังหนูแฮมสเตอร์
16. สปอร์เชื้อรารวม
17. สปอร์เชื้อราเพนนิซิลเลีย
18. ยีสต์แคนดิดา อัลบิแคน
19. สปอร์เชื้อราแอโรแบชิเดียม พัลลูแลน
20. สปอร์เชื้อราเคอวูลาเรีย สเปซิเฟอรา

อาหาร 20 ชนิด
21. ไข่ขาว
22. ไข่แดง
23. โปรตีนจากนมวัว
24. ข้าวสาลี
25. ข้าว
26. งา
27. ถั่วเหลือง
28. ถั่วลิสง
29. ถั่วเฮเซล
30. เนื้อวัวปรุงสุก
31. เนื้อหมูปรุงสุก
32. เนื้อไก่
33. อาหารทะเลเปลือกแข็ง (หอยนางรม, กุ้งมังกร, หอยฝาคู่)
34. ปลาทะเลรวม (ปลาแมคเคอเรล, ค็อด, เฮอริ่ง, เพลส)
35. ปูทะเลเปลือกแข็ง
36. กุ้งนาง, กุ้งลายเสือ, กุ้งทราย, กุ้งตะกาด
37. กุ้งมังกร
38. ปูม้า
39. ช็อคโกแลต (นม+โกโก้)
40. ผงชูรส

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝง 222 ชนิด

การตรวจโปรแกรมนี้เป็นการตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงด้วยการตรวจเลือดเพื่อหาระดับ IgG ของชนิดอาหาร 222 ชนิด ในการตรวจชนิดนี้ ผู้รับการตรวจจำเป็นต้องงดยาแก้แพ้ชนิด Anti-Histamine ล่วงหน้า 3-5 วันก่อนตรวจ

วิธีตรวจ
ด้วยการเจาะเลือดเพียง 5 cc. แล้วนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยี Microarray จากประเทศอังกฤษ ทราบผลตรวจภายใน 5 วัน

รายการตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝง 222 ชนิด

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม / ไข่
เคซีน (โปรตีนจากนม)
เบต้าแลกโตกลอบูลิน
ไข่แดง
ไข่ขาว
นมแกะ
นมแพะ
นมควาย
นมวัว
อัลฟ่า-แลคตาบูมิน (โปรตีนที่มีส่วนผสมในน้ำนม)

ธัญพืช (มีกลูเตน)
แป้งไกลอะดิน
แป้งสเปลท์
แปังไรย์
ข้าวโอ๊ต
ข้าวบาร์เลย์ ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล้าและเบียร์
ข้าวมอลต์
ข้าวสาลี
ข้าวสาลีดูรัม
คูสคูส
รำข้าวสาลี

ธัญพืช (ไม่มีกลูเตน)voice of Our Customers

 
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0